มาเป็นร้านค้าขายสินค้าออนไลน์ข้ามแดน

cross border ecomerce

รอนคาร์โก้ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่ม ศักยภาพ การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นพาร์ทเนอร์รอนคาร์โก้ แหล่งรวบรวมข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้ที่สนใจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าต่อไป

ตลาดเงิน

รวบรวมร้านค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตลาดชิปปิ้ง

รวบรวมบริษัทนำเข้าส่งออกทั่วไทยและต่างประเทศ

ตลาดสินค้า

รวบรวมสินค้าไทยเพื่อการส่งออก

ตลาดบริการ

รวบรวมตลาดบริการทั้งไทยและต่างประเทศ

วิธีการเปิดร้านค้า

1. เลือกหัวข้อ “มาเป็นผู้ขาย”

2. เลือก “ตั้งค่า ข้อมูลผู้ขาย”

3. ใส่รายละเอียดร้านค้ากรอกข้อมูล

4. เลือก “คำสั่งซื้อของฉัน”

5. เลือก “เพิ่มสินค้าใหม่”

6. ใส่รายละเอียดสินค้า

7. เลือก “สินค้าของฉัน”

8. เลือก “เปิดการมองเห็นสินค้า”

9. เลือก “แดชบอร์ด”

10. เลือก “ดูสินค้าทั้งหมด”

11. รายการห้างสรรพสินค้า พาณิชย์ออนไลน์ข้ามแดน

12. เลือกโปรไฟล์

13.เลือก “โปรไฟล์”

14. เชื่อมต่อ Line Notify