บริการ API 1688,TAOBAO,TMALL

บริการ API ชั้นนำของจีน

 

ค้นหาสินค้าด้วยลิ้งค์

 ค้นหาสินค้าด้วย keyword

 ดึงรายละเอียดข้อมูลสินค้า

 1 Key/ 1 IP

 เรียกใช้งาน 5,000 ครั้งต่อวัน

 Rate Limit 200 ครั้ง/นาที

 รองรับทุกภาษา Language All

 รองรับค้นหาด้วยรูป

 

ค้นหาสินค้าด้วยลิ้งค์

 ค้นหาสินค้าด้วย keyword

 ดึงรายละเอียดข้อมูลสินค้า

 1 Key/ 1 IP

 เรียกใช้งาน 5,000 ครั้งต่อวัน

 Rate Limit 200 ครั้ง/นาที

 รองรับทุกภาษา Language All

 รองรับค้นหาด้วยรูป

 

ค้นหาสินค้าด้วยลิ้งค์

 ค้นหาสินค้าด้วย keyword

 ดึงรายละเอียดข้อมูลสินค้า

 1 Key/ 1 IP

 เรียกใช้งาน 5,000 ครั้งต่อวัน

 Rate Limit 200 ครั้ง/นาที

 รองรับทุกภาษา Language All

 รองรับค้นหาด้วยรูป

 

ค้นหาสินค้าด้วยลิ้งค์

 ค้นหาสินค้าด้วย keyword

 ดึงรายละเอียดข้อมูลสินค้า

 1 Key/ 1 IP

 เรียกใช้งาน 5,000 ครั้งต่อวัน

 Rate Limit 200 ครั้ง/นาที

 รองรับทุกภาษา Language All

 รองรับค้นหาด้วยรูป

 

ค้นหาสินค้าด้วยลิ้งค์

 ค้นหาสินค้าด้วย keyword

 ดึงรายละเอียดข้อมูลสินค้า

 1 Key/ 1 IP

 เรียกใช้งาน 5,000 ครั้งต่อวัน

 Rate Limit 200 ครั้ง/นาที

 รองรับทุกภาษา Language All

 รองรับค้นหาด้วยรูป

จุดแข็งของเรา

ดึงข้อมูลด้วย HTTP Protocal และรับ Response ด้วย JSON Format ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาพร้อมคู่มือรายละเอียดของ API

ระบบรองรับการ Scaling หากมีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมระบบ Rate Limit เพื่อความคุมความเสถียรของลูกค้าทุกท่าน

 

ระบบมีการ Cache ข้อมูลสินค้าเพื่อความเร็วในการเรียกใช้งานพร้อม Server ตั้งหลาย Zone เพื่อการดึงข้อมูลจากจีนให้เร็วที่สุด

Support สอบถามปัญหาการใช้งาน API ดึงสินค้าจีน พร้อมทีมงานคอยแจ้งปัญหาและอัพเดทระบบให้มีความเสถียรอยู่เสมอ

ลูกค้าของเรา