บริการของเรา

บริการเดินพิธีการศุลกากร​

ใบขน ใบกำกับภาษี ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

บริการขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL) ขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน จัดส่งถึงที่ทั่วไทย

บริการขนส่งทางเรือ

แบบเหมาตู้ (FCL) ขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลา 7-21 วัน จัดส่งถึงที่ทั่วไทย

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากจีน

บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ทั่วประเทศจีนมาจำหน่าย ในประเทศไทยทั้งแบบปลีกและแบบส่งโดยไม่ต้องผ่านคนกลางพร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือคุณ มีขั้นตอนในการขนส่งสินค้าดังนี้

register

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนและสั่งซื้อสินค้า

cart

เพิ่มสินค้าลงตะกร้า

เลือกสินค้า และคัดลอกลิงค์

แล้วนำมาวางในระบบ

shopping

สั่งซื้อสินค้า

รอร้านค้าแจ้งเลขพัสดุ

china

สินค้าเข้าโกดังจีน

รอสินค้าเข้าโกดังจีน

thai

สินค้าออกจากจีน

สินค้าส่งออกจากจีน

pay

ชำระค่าขนส่ง

สินค้ามาถึงชำระค่าขนส่ง และเลือกรับสินค้าเองหรือเลือกขนส่งในไทย เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry หรือ Flash Express

นำเข้าสินค้า

บริการนำเข้าสินค้าอย่างเดียว สำหรับผู้ที่เคยดีลกับร้านค้าจีน ใช้บริการนี้ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใส่ที่อยู่โกดังจีนของ FiFle และระบุรหัสผู้ใช้งานพร้อมประเภทการขนส่งที่ต้องการ (รถ/เรือ)  

map

แจ้งที่อยู่โกดังจีนให้ร้านค้า

ใส่ที่อยู่โกดังจีนของ FiFle และระบุรหัสผู้ใช้งานพร้อมประเภทการขนส่ง (รถ/เรือ)

china

สินค้าเข้าโกดังจีน

รอสินค้าเข้าโกดังจีน และรอสินค้าออกจากจีน

pay

ชำระค่าขนส่ง​

สินค้ามาถึงชำระค่าขนส่ง และเลือกรับสินค้าเองหรือเลือกขนส่งในไทย เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry หรือ Flash Express

โอนเงินไปจีน

โอนเงินหยวนให้ร้านค้าจีน โอนค่าสินค้าไปจีน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจีน ฝากจ่ายค่าสินค้า taobao, tmall, 1688 เติมเงิน Alipay WeChat ฝากจ่ายค่าสินค้าให้ร้านค้าจีน

E-Form D คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร? 

เป็นระบบการส่งข้อมูลหนังสือรับรองแบบไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งเป็นระบบการยื่นข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทางศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะนี้ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เพรียบพร้อมและรับรองในการใช้ E-Form D ทั้งหมดแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าในการค้าระหว่างอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA

นอกจากนั้น E-Form D ยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์มายังกรมศุลกากร โดยกรมศุลกากรจะทำการพิจารณาในการอนุมัติ และทำการส่งข้อมูลการอนุมัติ e-Form D ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศุลกากรประเทศปลายทางที่ทำการ โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกทำการพิมพ์หนังสือรับรองหรือไม่พิมพ์ เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประกอบการ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกได้มีการใช้กระดาษควบคู่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินการ

ในกระบวนการยื่นเอกสารและการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสามารถดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-Form D) แต่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองต้นฉบับ เพื่อส่งให้ผู้นำเข้าได้นำเอกสารหนังสือรับรองไปยื่นต่อศุลกากรปลายทางในลำดับถัดไป ประกอบกับการขอรับสิทธิในการยกเว้น หรือ ลดหย่อนภาษีนำเข้า กระบวนการขอรับสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ AFTA ตั้งแต่ยื่นคำขอจนถึงการพิจารณาให้สิทธิของศุลกากรปลายทาง เป็นการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถทำการตรวจสอบได้สะดวก อีกทั้งได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้า 0% 

ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องชั่วคราวของระบบและไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ Form D รูปแบบกระดาษเพื่อแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าได้ก่อน โดยการขอรับสิทธิพิเศษตามข้อกำหนด แต่การแสดงเอกสารเพื่อขอรับสิทธิพิเศษที่ประเทศปลายทางทางกรมศุลกากรจะพิจารณาจาก E-Form D เท่านั้น

แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของ Form D 

1.หลังจากได้ยื่นหนังสือ ทางกรมศุลกากรจึงได้ทำการส่งข้อมูลเชื่อมโยงเฉพาะ Form D ATIGA นำส่งไปประเทศปลายทาง
2.เจ้าหน้าที่ได้ทำการอนุมัติแบบคำขอและบันทึกผลการอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบคัดกรองข้อมูลของกรมจะดำเนินการส่งข้อมูลไปยังระบบ ASW (ASEAN Single Window)
3.ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบสถานะของการส่งข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบ ASW ได้จากเว็บไซต์ของระบบงาน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้ E-Form D 

1.การส่ง Form D แบบกระดาษควบคู่กับ E-Form D ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ไปควบคู่กันโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งยกเลิก
2.เกิดการส่งข้อมูล E-Form D ที่ข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ทำการเข้าสู่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ และไม่ได้ทำการแก้ไข
3.ผู้นำเข้าไม่ทราบว่าการส่งข้อมูล E-Form D สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันกับ Form D จึงได้ใช้ ยื่นเอกสารต่อศุลกากรในรูปแบบของกระดาษเพื่อขอรับสิทธิพิเศษตามข้อตกลง
4.หากข้อมูลที่ยื่นส่งไปเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลแตกต่างจากในระบบ หรือทางเจ้าหน้าที่ไม่พบเอกสารฉบับใหม่ที่ได้ทำการแก้ไขแล้วจากทั้งทาง E-Form D หรือ Form D ในรูปแบบกระดาษ จากนั้นเอกสารที่ถูกยื่นไปจะเข้าสู่กระบวนการการวางประกันเพื่อตรวจสอบ Form ต่อไป

แต่ในกรณีที่ทราบว่าข้อมูลผิดพลาดหลังจากที่ได้ยื่นเอกสารไปแล้วให้ทำการขอออก E-Form D ฉบับใหม่ หลังจากที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Import แล้วยังสามารถทำการแก้ไขและยื่นเอกสารใหม่อีกครั้งได้ หลังจากที่ส่งข้อมูลใหม่แล้ว E-Form D ฉบับใหม่ที่ถูกยื่นมาจะทำการระบุข้อมูล Replacement E-Form D ของฉบับเก่าโดยข้อมูลกับขั้นตอนที่ถูกแก้ไขจะไม่ปรากฏในหน้าของ E-Form D แต่ข้อมูลปรากฏในระบบเชื่อมโยงของเจ้าหน้าที่ในส่วนของ Reference Document Identification

สุดท้ายนี้หากต้องการชิปปิ้งจีนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินเอกสารทางด้น E Form ต่างๆมากมาย พร้อมช่วยคุณในการเป็นตัวกลางการประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารนำเข้าอย่างครบวงจร หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านทางไลน์ @pssportcargo ได้เลย รับปประกันถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน