CHK-Import

เราคือผู้เชี่ยวชาญและชำนาญด้านการนำเข้าจากประเทศ จีน-ไทย-ลาว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างมืออาชีพ

อัตราแลกเปลี่ยนหยวน-บาท

สั่งสินค้า
5.43 บาท/หยวน
 •  
ฝากจ่ายสินค้า
5.38 บาท/หยวน
 •  
เติมเงิน Alipay
5.38 บาท/หยวน
 •  

ฝากสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าสำหรับลูกค้าปลีก

สมาชิก100ท่านแรก

ขนส่งทางรถ 4-7 วัน

ประเภทสินค้าคิดตามกิโล (บาท/กิโล)คิดตามขนาด (บาท/คิว)
ทั่วไป295900
มอก.295900
พิเศษ7513500
อย.50.009000.00

ขนส่งทางเรือ 14-18 วัน

ประเภทสินค้าคิดตามกิโล (บาท/กิโล)คิดตามขนาด (บาท/คิว)
ทั่วไป194900
มอก.258000
พิเศษ70.0014,000.00

เรทส่ง1คิวขึ้นไป

ขนส่งทางรถ 4-7 วัน

ประเภทสินค้าคิดตามขนาด (บาท/คิว)
ทั่วไป5900
มอก.6300
อย.6900

ขนส่งทางเรือ 14-18 วัน

ประเภทสินค้าคิดตามขนาด (บาท/คิว)
ทั่วไป4300
มอก.4700
อย.6400

ลูกค้าประสงค์ใช้เรทราคาส่ง ติดต่อเจ้าหน้าที่ในระบบแผนกขนส่งจีน-ไทย

กรณีสินค้าไม่ถึง1คิวมีค่าบริการขนส่งขั้นต่ำ1000บาท

ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง และคุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

หมายเหตุ: ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเพจ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 12-15 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้เช่น สภาพอากาศ, ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

บริการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน

บริการงานพิธีการศุลกากรชายแดนและขนส่งข้ามแดนรวมทั้งสินค้าผ่านแดนประเทศ จีน-ไทย-ลาว ผ่านทางรถไฟความเร็วสูง เรามีประสบการณ์และความเข้าใจในการทำพิธีการศุลกากรตามด่านชายแดนทั่วประเทศ รวมทั้งการขนส่งข้ามแดนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ RCEPเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เราจึงเปิด “ศูนย์บริการโลจิสติกส์ชายแดนและข้ามแดน” เป็นหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยลูกค้าสามารถใช้พันธมิตรชิปปิ้งในแพลตฟอร์มของเราบริการได้ดังนี้

การบริการโลจิสติกส์ชายแดนและข้ามแดน

 1. มีหน่วยงานบริการลูกค้า (Customer Service) สำหรับงานโลจิสติกส์ชายแดนและข้ามแดนในการรับงานจากลูกค้า เป็นแบบ “One-Stop Service” ทั้งด้านเอกสาร การผ่านพิธีกรศุลกากรชายแดน ขนส่ง การติดตามสถานะงานและขนส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และมีระบบจีพีเอสติดตามการขนส่ง (บางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ระบบจีพีเอส)
 2. การติดตามสถานะใบขนขาออก (Status 0409) ซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนเหมือนกับการส่งออกผ่านท่าเรือ ต้องดำเนินพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง มิฉะนั้นสินค้าส่งออกได้แต่ไม่ได้รับสถานการณ์ส่งออก ในด้านเอกสารถือเสมือนเป็นการลักลอบการส่งออก นอกจากผิดกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ภาษี VAT, ตัดบัญชี BOI, หรือคืนภาษีนำเข้า
 3.  
 1. มีหน่วยงานบริการลูกค้า (Customer Service) สำหรับงานโลจิสติกส์ชายแดนและข้ามแดนในการรับงานจากลูกค้า เป็นแบบ “One-Stop Service” ทั้งด้านเอกสาร การผ่านพิธีกรศุลกากรชายแดน ขนส่ง การติดตามสถานะงานและขนส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และมีระบบจีพีเอสติดตามการขนส่ง (บางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ระบบจีพีเอส)
 2. การติดตามสถานะใบขนขาออก (Status 0409) ซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนเหมือนกับการส่งออกผ่านท่าเรือ ต้องดำเนินพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง มิฉะนั้นสินค้าส่งออกได้แต่ไม่ได้รับสถานการณ์ส่งออก ในด้านเอกสารถือเสมือนเป็นการลักลอบการส่งออก นอกจากผิดกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ภาษี VAT, ตัดบัญชี BOI, หรือคืนภาษีนำเข้า
 1. บริษัทขนส่งข้ามแดนทั้งประเทศสปป.ลาว-จีนผ่านรถไฟ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายขนส่งตรงชายแดน
 2. ให้บริการขนส่งแบบ DAP/CIF จนถึงผู้รับปลายทาง โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์-มาเลเซีย และมีความชำนาญเป็นพิเศษ
 3. มีระบบติดตามสถานะสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบจีพีเอส (บางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ระบบจีพีเอส)
 4. การขนส่งในประเทศเพื่อนบ้านสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์และตัวแทนอยู่ในเกือบทุกเส้นทาง
 5. การบริหารความเสี่ยงภายใต้ JSSC

บริการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน Cross Border E-Commerce

บริการงานพิธีการศุลกากรชายแดนและขนส่งข้ามแดนรวมทั้งสินค้าผ่านแดนประเทศ ลาว-จีน-ไทย ผ่านรถไฟความเร็วสูงเรามีประสบการณ์และความเข้าใจในการทำพิธีการศุลกากรตามด่านชายแดนทั่วประเทศ รวมทั้งการขนส่งข้ามแดนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ RCEPเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เราจึงเปิด “ศูนย์บริการโลจิสติกส์ชายแดนและข้ามแดน” เป็นหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ดังนี้

คำนวณค่าขนส่ง

ขนาดสินค้า
ชิปปิ้งจีน

ซม./กก.

กว้าง:
ยาว:
สูง:
น้ำหนัก:
อัตราค่าส่ง
ติดตามสินค้าได้ตลอด

จากจีนมาไทย

ราคากิโล:
ราคาคิว:
ราคาที่ต้องชำระ
0.00 ฿

บริการสั่งของออนไลน์จากจีน

สั่งสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ทั่วประเทศจีนมาจำหน่ายในประไทยทั้งแบบปลีกและแบบส่งโดยไม่ต้องผ่านคนกลางพร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือคุณอ่านเพิ่มเติม

สั่งซื้อสินค้าจากจีน
ชิปปิ้งจีนทางรถ ทางเรือ

บริการขนส่ง ทางรถ/ทางเรือ

สั่งสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ทั่วประเทศจีนมาจำหน่ายในประไทยทั้งแบบปลีกและแบบส่งโดยไม่ต้องผ่านคนกลางพร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือคุณ